Авио Билети

Преку глобалниот дистрибуционен систем “AMADEUS” Ви овозможуваме брза и ефикасна услуга како и сите информации поврзани со планирање на Вашето авионско патување, по најниски тарифи на сите етаблирани светски авио компании.

За преглед на Вашиот итинерер клинете на линкот www.checkmytrip.com , внесето го презимето и бројот на резервацијата кој сте го добиле во Аурора Турс.

Информации за Авионски карти:
Тел:    02 / 2464 440; 2463 838
Мејл:  aviobileti@aurora.com.mk