Малта

Малта Лето 2015

МАЛТА – ТАМУ СОНЦЕТО ИЗГРЕВА ОД СРЦЕТО

Малта е мала и густо населена, островска држава во центарот на Медитеранот, веднаш под Сицилија. Се состои од пет острови, најголемиот Малта, потоа Гозо, Комино, Коминото и Филфла.

Овој мал

Повеќе