Наш избор

CHOICE

НАШ ИЗБОР на Хотели со, во моментов најповолни цени, најголеми попусти и одлични услови за деца.

Одберете го Вашиот хотел и побарајте не како би ги добиле сите детали кои се однесуваат на  Вашиот термин за патување.PREPORAKI

Галерија

Ценовник

АНТАЛИЈА ЛЕТО 2017 – СИДЕ
ЦЕНИ ПО ЛИЦЕ ВО ЕУР
Термин на поаѓање 04.јун 11.јун 18.јун 18.јун 28.јун 28.јун 28.јун ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ
ноќевања / денови 6 / 7 6 / 7 9 / 10 13 / 14 6 / 7 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14
VENUS HOTEL SIDE  4* – All Inclusive возрасен 358 358 453 565 376 489 574  600    519    557    673    395    487    517   609    378   487    501   511 
PRIMASOL  SERRA  GARDEN 4 * – All Inclusive возрасен 399 480 677 812 498 693 839  504      650    734      880      556      729      786       958       504        650      693       845    
NERTON HOTEL  4 * – All Inclusive возрасен 445 448 569 730 448 609 730  454      575      615     736     454      575    615     736     454        575      609      736    
ALBA QUEEN HOTEL 5 * -  All Inclusive возрасен 513 513 667 872 513 719 872  519    673    725    878    519    673    725    878     513    667    719     872  
ALBA RESORT HOTEL 5* – All Inclusive возрасен  509 509 660 862 509 711 862  515    666    717    868      515    666    717    868    515    666    711    868  
ALBA ROYAL HOTEL 5* – All Inclusve возрасен  582 582 770 1,021 582 833 1,021  588    776    839    1027     588     776     839    1027    588    776    833    1027  
CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA  5 * – All Inclusive возрасен  451 451 569 754 504 668 807  510    628     674    813    567    715    770    939    510    628    668    813  
CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA  5* – Ultra AII Inclusive возрасен  628 628 821 1,106 654 918 1,132  660     853    924    1138    686    892    967    1194    660    853     918    1138  
CRYSTAL SUNRISE QUEEN LUXURY RESORT & SPA 5* – Ultra AII Inclusive возрасен  654 654 852 1,144 664 935 1,154   670    868    941    1160    670    868    948    1160    670    868     935     1160  
CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA 5* – Ultra AII inclusive возрасен 600 600 778 1,043 624 868 1,067  630    808    874    1073    630    808    874    1073    630    808    868   1073  
LTI SERRA RESORT   5 * – All Inclusive возрасен 470 470 603 779 470 647 779  476       609     653      785     476     609     653    785     476      609      647     785    
ADALYA ARTSIDE HOTEL 5* – All Inclusive возрасен  473 473 656 858 510 712 892  516     695     783    934       571     750      810      990      515    667     712      870   
SERENIS HOTEL 5 – All Inclusive возрасен  406 411 514 651 411 561 701  468   634   680   796   440   562   592   705   413   554  565  679 
ROYAL TAJ MAHAL 5*- AI возрасен 599 824 893 1,099 618 893 1,099  624   830   943   1182   624   830   899   1105   618   830   893   1099 
BARUT HEMERA 5 *- ULTRA All Inclusive возрасен 556 615 812 1,081 643 958 1,193  683   918   997   1233   683   918   997   1233   677   918   991   1227 
BARUT HOTELS ARUM 5 * – ULTRA All Inclusive возрасен 573 630 843 1,126 666 996 1,244  707   955   1038   1285   707   955   1038   1285   701    955   1032  1279 

 

АНТАЛИЈА ЛЕТО 2017 – АЛАНИЈА
ЦЕНИ ПО ЛИЦЕ ВО ЕУР
соба Термин на поаѓање 04.јун 11.јун 18.јун 18.јун 28.јун 28.јун 28.јун ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ
(возрасни + деца) ноќевања / денови 6 / 7 6 / 7 9 / 10 13 / 14 6 / 7 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14
JUSTINIANO CLUB 4 * –
All Inclusive
возрасен 387 387 478 599 415 572 691 448 566 606 724 448 566 606 724 415 517 545 653
TAC PREMIERE HOTEL &SPA  4 * – All Inclusive возрасен 393 373 459 572 375 488 572 381 465 494 578 381 465 494 578 381 465 488 578
JUSTINIANO DELUX RESORT 5 * – Ultra All Inclusive возрасен 409 409 511 647 442 622 757 481 616 661 795 481 616 661 795 432 542 572 688
JUSTINIANO PARK CONTI  5 *- All Inclusive возрасен 420 420 527 670 437 602 725 459 583 624 748 459 583 624 748 426 534 670 676
KATYA HOTEL  5 * – All Inclusive возрасен 398 409 511 647 409 543 647 415 517 551 653 415 517 551 653 426 517 545 653
IC HOTELS GREEN PALACE 5 * – All Inclusive возрасен 757 682 920 1,238 682 999 1,238 688 926 1,010 1,244 688 926 1,010 1,244 688 926 1,010 1,244
KLEOPATRA GUNGOR HOTEL 5 * – All Inclusive возрасен 336 354 429 527 354 453 528 360 435 459 534 360 435 459 534 360 435 447 527
KLEOPATRA MELISA HOTEL  5 *- All Inclusive возрасен 341 341 380 458 322 399 458 328 386 405 464 362 386 405 464 328 386 399 464

 

АНТАЛИЈА ЛЕТО 2017 – КЕМЕР
ЦЕНИ ПО ЛИЦЕ ВО ЕУР
соба Термин на поаѓање 04.јун 11.јун 18.јун 18.јун 28.јун 28.јун 28.јун ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ
(возрасни + деца) ноќевања / денови 6 / 7 6 / 7 9 / 10 13 / 14 6 / 7 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14
LIMAK  LIMRA  HOTEL &RESORT  5*  – Ultra  All Inclusive возрасен 638 681 951 1282 702 1072 1349 767 1044 1137 1414 767 983 1055 1271 638 854 926 1095
CHAMPION HOLIDAY VILLAGE RESORT 5* – All Inclusive возрасен 577 577 763 1010 577 824 1010 583 769 830 1016 583 769 830 1016 577 —- —- —–
CRYSTAL AURA BEACH RESORT & SPA 5 *- Ultra All Inclusive возрасен 549 549 755 1027 615 887 1091 650 884 962 1195 679 913 1059 1195 615 787 844 1016
CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA  5*- Ultra All Inclusive возрасен  549 549 755 1027 615 887 1091 650 884 962 1195 679 913 1059 1195 615 787 844 1016
CRYSTAL FLORA BEACH RESORT 5* – Ultra All Inclusive возрасен 549 549 755 1027 615 887 1091 650 884 962 1195 679 913 1059 1195 615 787 844 1016
CRYSTAL NIRVANA LAGOON VILLAS SUITES  & SPA 5* – Ultra AII Inclusive возрасен 799 799 1143 1599 889 1345 1686 895 1236 1349 1692 954 1325 1448 1819 895 1237 1349 1692

 

АНТАЛИЈА ЛЕТО 2017 – БЕЛЕК
ЦЕНИ ПО ЛИЦЕ ВО ЕУР
соба Термин на поаѓање 04.јун 11.јун 18.јун 18.јун 28.јун 28.јун 28.јун ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ
(возрасни + деца) ноќевања / денови 6 / 7 6 / 7 9 / 10 13 / 14 6 / 7 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14
LIMAK  ARCADIA GOLF RESORT 5* – Ultra  All Inclusive возрасен 624 656 906 1217 672 1019 1278 672 973 1078 1320 731 991 1077 1337 694 840 903 1118
LIMAK  ATLANTIS HOTEL & RESORT 5* – Ultra  All Inclusive возрасен 653 682 942 1270 696 1056 1325 735 1004 1110 1363 751 1020 1110 1379 659 883 951 1181
CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA  5* -Ultra All Inclusive возрасен 513 513 656 873 552 748 911 558 700 754 917 606 772 835 1021 558 700 748 917
CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA 5* – Ultra AII Inclusive возрасен 470 470 591 779 508 676 817 514 635 682 823 567 714 770 823 514 635 676 823

 

АНТАЛИЈА ЛЕТО 2017 – ЛАРА
ЦЕНИ ПО ЛИЦЕ ВО ЕУР
соба Термин на поаѓање 04.јун 11.јун 18.јун 18.јун 28.јун 28.јун 28.јун ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ
(возрасни + деца) ноќевања / денови 6 / 7 6 / 7 9 / 10 13 / 14 6 / 7 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14
IC HOTELS GREEN PALACE 5 * – All Inclusive возрасен 757     682     920     1,238     682     999     1,238     688     926     1,010     1,244     688     926     1,010     1,244     688     926     1,010     1,244    
LIMAK  LARA DELUXE HOTEL  5*  – Ultra  All Inclusive возрасен 687     729     1,021     1,383     749     1,150     1,451     794     1,094     1,214     1,495     813     1,114     1,214     1,514     755     1,027     1,112     1,389    
CONCORDE DE LUX  RESORT HOTEL 5* -  All Inclusive возрасен 596   626     858    1148   641   943     1169    659  885  967     1187     718     971 1056    1309      662 879     937   1169    
ADALYA ELITE LARA HOTEL 5* -Ultra  All Inclusive возрасен 581     581     840     1,126     635     920     1,184     641     904     1,041     1,255     739     1,002     1,090     1,354     694     935     1,010     1,257    
ROYAL HOLIDAY PALACE 5* Antalya / AI возрасен 724     724     1,036     1,434     803     1,202     1,499     809     1,122     1,263     1,562     809     1,109     1,249     1,548     803     1,109     1,202     1,499    

Програма на патување

Забелешки