Ред на Летање

SUN EXPRESS

РАСПОРЕД НАЛЕТОВИ СО МОЖНОСТ ЗА ДОЛЖИНА НА ПРЕСТОЈ
(
ноќи / денови)

 
 

Поаѓање

Ден

6Н / 7Д

9Н / 10Д

10Н / 11Д

13Н / 14Д

 

06.05.2018

недела

OK

 

 

OK

 

13.05.2018

недела

OK

 

 

OK

 

20.05.2018

недела

OK

 

 

OK

 

27.05.2018

недела

OK

 

 

OK

 

03.06.2018

недела

OK

 

 

OK

 

10.06.2018

недела

OK

OK

 

OK

 

17.06.2018

недела

OK

OK

 

OK

 

20.06.2018

среда

OK

 

OK

OK

 

24.06.2018

недела

OK

OK

 

OK

 

27.06.2018

среда

OK

 

OK

OK

 

01.07.2018

недела

OK

OK

 

OK

 

04.07.2018

среда

OK

 

OK

OK

 

08.07.2018

недела

OK

OK

 

OK

 

11.07.2018

среда

OK

 

OK

OK

 

15.07.2018

недела

OK

OK

 

OK

 

18.07.2018

среда

OK

 

OK

OK

 

22.07.2018

недела

OK

OK

 

OK

 

25.07.2018

среда

OK

 

OK

OK

 

29.07.2018

недела

OK

OK

 

OK

 

01.08.2018

среда

OK

 

OK

OK

 

05.08.2018

недела

OK

OK

 

OK

 

08.08.2018

среда

OK

 

OK

OK

 

12.08.2018

недела

OK

OK

 

OK

 

15.08.2018

среда

OK

 

OK

OK

 

19.08.2018

недела

OK

OK

 

OK

 

22.08.2018

среда

OK

 

OK

OK

 

26.08.2018

недела

OK

OK

 

OK

 

29.08.2018

среда

OK

 

OK

OK

 

02.09.2018

недела

OK

OK

 

OK

 

05.09.2018

среда

OK

 

OK

OK

 

09.09.2018

недела

OK

OK

 

OK

 

12.09.2018

среда

 

 

OK

 

 

16.09.2018

недела

OK

 

 

OK

 

23.09.2018

недела

OK

 

 

 

 

30.09.2018

недела

 

 

 

 

 

Галерија