АНТАЛИЈА Ред на Летање

SUN EXPRESS

Sorry, this entry is only available in Macedonian

Галерија

Ценовник

АНТАЛИЈА Лето 2019 (Sun Express & Turkish Airlines)
РАСПОРЕД НА ЛЕТОВИ СО МОЖНОСТ ЗА ДОЛЖИНА НА ПРЕСТОЈ
(ноќи / денови)

 
 

Поаѓање

Ден

Авио Ком.

5Н / 6Д

6Н / 7Д

7Н / 8Д

9Н / 10Д

10Н / 11Д

12Н / 13Д

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

05.05.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

 

 

 

13Н / 14Д

 

 

12.05.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

 

 

 

13Н / 14Д

 

 

19.05.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

 

 

 

13Н / 14Д

 

 

26.05.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

 

 

 

13Н / 14Д

 

 

02.06.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

 

13Н / 14Д

 

 

09.06.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

 

13Н / 14Д

 

 

12.06.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

16.06.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

 

13Н / 14Д

 

 

19.06.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

23.06.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

 

13Н / 14Д

 

 

26.06.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

30.06.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

03.07.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

07.07.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

10.07.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

13.07.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

14.07.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

17.07.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

20.07.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

21.07.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

24.07.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

27.07.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

28.07.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

31.07.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

03.08.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

04.08.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

07.08.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

10.08.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

11.08.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

14.08.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

17.08.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

18.08.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

21.08.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

24.08.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

25.08.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

28.08.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

31.08.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

01.09.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

04.09.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

07.09.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

08.09.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

11.09.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

 

 

 

14.09.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

 

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

15.09.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

 

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

18.09.2019

среда

SUN EXPRESS

 

 

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

 

 

 

21.09.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

 

 

 

 

 

22.09.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2019

сабота

TURKISH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2019

недела

SUN EXPRESS