Ред на Летање

Sun-Express

ЛЕТО 2017

 

РАСПОРЕД НА ЛЕТОВИ СО МОЖНОСТ ЗА ДОЛЖИНА НА ПРЕСТОЈ
(ноќи / денови)

 
 

Поаѓање

Ден

5Н / 6Д

6Н / 7Д

7Н / 8Д

9Н / 10Д

10Н / 11Д

12Н / 13Д

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

28.06.2017

среда

 

6Н / 7Д

 

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

02.07.2017

недела

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

05.07.2017

среда

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

06.07.2017

четврток

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

09.07.2017

недела

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

12.07.2017

среда

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

13.07.2017

четврток

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

16.07.2017

недела

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

19.07.2017

среда

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

20.07.2017

четврток

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

23.07.2017

недела

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

26.07.2017

среда

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

27.07.2017

четврток

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

30.07.2017

недела

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

02.08.2017

среда

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

03.08.2017

четврток

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

06.08.2017

недела

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

09.08.2017

среда

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

10.08.2017

четврток

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

13.08.2017

недела

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

16.08.2017

среда

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

17.08.2017

четврток

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

20.08.2017

недела

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

23.08.2017

среда

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

24.08.2017

четврток

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

27.08.2017

недела

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

30.08.2017

среда

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

31.08.2017

четврток

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

 

 

 

03.09.2017

недела

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

 

 

 

 

06.09.2017

среда

 

6Н / 7Д

 

 

10Н / 11Д

 

 

 

 

07.09.2017

четврток

5Н / 6Д

 

 

9Н / 10Д

 

 

 

 

 

10.09.2017

недела

 

6Н / 7Д

 

 

 

 

 

 

 

13.09.2017

среда

 

 

 

 

10Н / 11Д

 

 

 

 

17.09.2017

недела

 

6Н / 7Д

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2017

недела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галерија

Програма на патување

Забелешки