ORARI I FLUTURIMEVE

SUN EXPRESS

Aterrim në Antalijë

Kohëzgjatja e mundur e qëndrimit

 

 

 

6 Netë

9 Netë

10 Netë

13 Netë

 

04.06.2017

OK

 

 

 

 

11.06.2017

OK

 

 

 

 

18.06.2017

 

OK

 

OK

 

28.06.2017

OK

 

OK

OK

 

02.07.2017

OK

OK

 

OK

 

05.07.2017

OK

 

OK

OK

 

09.07.2017

OK

OK

 

OK

 

12.07.2017

OK

 

OK

OK

 

16.07.2017

OK

OK

 

OK

 

19.07.2017

OK

 

OK

OK

 

23.07.2017

OK

OK

 

OK

 

26.07.2017

OK

 

OK

OK

 

30.07.2017

OK

OK

 

OK

 

02.08.2017

OK

 

OK

OK

 

06.08.2017

OK

OK

 

OK

 

09.08.2017

OK

 

OK

OK

 

13.08.2017

OK

OK

 

OK

 

16.08.2017

OK

 

OK

OK

 

20.08.2017

OK

OK

 

OK

 

23.08.2017

OK

 

OK

OK

 

27.08.2017

OK

OK

 

OK

 

30.08.2017

OK

 

OK

OK

 

03.09.2017

OK

OK

 

OK

 

06.09.2017

OK

 

OK

 

 

10.09.2017

OK

 

 

OK

 

13.09.2017

 

 

OK

 

 

17.09.2017

OK

 

 

 

 

24.09.2017

 

 

 

 

 

Галерија

Ценовник

АНТАЛИЈА Лето 2019 (Sun Express & Turkish Airlines)
РАСПОРЕД НА ЛЕТОВИ СО МОЖНОСТ ЗА ДОЛЖИНА НА ПРЕСТОЈ
(ноќи / денови)

 
 

Поаѓање

Ден

Авио Ком.

5Н / 6Д

6Н / 7Д

7Н / 8Д

9Н / 10Д

10Н / 11Д

12Н / 13Д

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

05.05.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

 

 

 

13Н / 14Д

 

 

12.05.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

 

 

 

13Н / 14Д

 

 

19.05.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

 

 

 

13Н / 14Д

 

 

26.05.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

 

 

 

13Н / 14Д

 

 

02.06.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

 

13Н / 14Д

 

 

09.06.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

 

13Н / 14Д

 

 

12.06.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

16.06.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

 

13Н / 14Д

 

 

19.06.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

23.06.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

 

13Н / 14Д

 

 

26.06.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

30.06.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

03.07.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

07.07.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

10.07.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

13.07.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

14.07.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

17.07.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

20.07.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

21.07.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

24.07.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

27.07.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

28.07.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

31.07.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

03.08.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

04.08.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

07.08.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

10.08.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

11.08.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

14.08.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

17.08.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

18.08.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

21.08.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

24.08.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

25.08.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

28.08.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

31.08.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

01.09.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

04.09.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

 

 

07.09.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

10Н / 11Д

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

08.09.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

11.09.2019

среда

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

 

 

 

14.09.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

 

 

13Н / 14Д

14Н / 15Д

 

15.09.2019

недела

SUN EXPRESS

5Н / 6Д

6Н / 7Д

 

 

 

12Н / 13Д

13Н / 14Д

 

 

18.09.2019

среда

SUN EXPRESS

 

 

 

9Н / 10Д

10Н / 11Д

 

 

 

 

21.09.2019

сабота

TURKISH

 

6Н / 7Д

7Н / 8Д

 

 

 

 

 

 

22.09.2019

недела

SUN EXPRESS

 

6Н / 7Д

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2019

сабота

TURKISH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2019

недела

SUN EXPRESS